U 325

Uppland: Markims kyrka


× þilinifr × auk × þu(r)... ... (s)tain × iftiR fraistain × faþur sin auk × u(i)f... at × mah sin

þilinifr och Tor ... stenen efter Frösten, sin fader, och Vi... efter sin frände


Stenen står nu bakom kyrkan. Fram till 1942 satt dess fyra delar inmurade i sakristians väggar. Det saknade över vänstra hörnet finns troligen kvar i någon av kyrkans väggar.

Foto © Christer Hamp 2007-05-02

Tillbaka till listan