U 330

Uppland: Snottsta, Markims socken


× inka × lit × raisa × staina × auk × bro × kiara × eftiR × raknfast × bont×a sin × asur × uaR × huskarl × hans ×

Inga lät resa stenarna och göra bron efter Ragnfast, sin man. Assur var hans huskarl.


Runstenen står rest vid kanten av en hög ett par hundra meter väster om Snottsta gård, omkring 30 m norr om en grusväg över åkrarna. Den stod tidgare längre österut och intill vägen. Över vilket vattendrag den i inskriften nämnda bron gått vet man inte. Intill vägen i sydost står ännu U 329. Alla tre runristningarna i Snottsta är utförda på uppdrag av Inga till minne av hennes make Ragnfast. Inga och Ragnfast nämns också i den långa runristningen i Hillersjö på Färingsö (U 29)

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2007-05-02

Tillbaka till listan