U 331

Uppland: Snottsta, Markims socken


× inka × lit × rista × runaR × eftiR × raknfast × bonta × sin + han × at[i +] ain ×× by × þina × eftiR × sikfast × faþur × sin × kuþ × hialbi × ant þaiRa ×

Inga lät rista runorna efter Ragnfast, sin man. Han ägde ensam denna by efter Sigfast, sin fader. Gud hjälpe deras själar.


Runhällen är ristad i sydöstra hörnet av den kulle Snottsta gård står på, i en beteshage några meter från närmste byggnad. Alla tre runristningarna i Snottsta är utförda på uppdrag av Inga till minne av hennes make Ragnfast. Inga och Ragnfast nämns också i den långa runristningen i Hillersjö på Färingsö (U 29). En fjärde ristning (U 332), numera försvunnen, stod vid Vreta, någon kilometer söder om Snottsta.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2007-05-02

Tillbaka till listan