U 337

Uppland: Granby, Orkesta socken


+ hemik + uk + sialfi + uk + iohan + þeiR + lata hakua + eftR + faþur sin + finuiþ + uk + uarkas × uk × rahnfriþ + uk moþur sina + uk + at + ikikerþi + uk + at + kalf + uk + kiarþar + u- ...-at + (h)an ati ' ein × alt fyrst × þat × uaru × freantr þeia + koþ : hialbi + ant þaira + uiseti + risti × runa þisa

Häming och Själve och Johan de låter hugga efter sin fader Finnvid, och Vargas och Ragnfrid, och [efter] sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och ... Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.


Runhällen finns i en beteshage norr om Granby gård, väl skyltad som fornminnet Finnvids storgård. Den är enligt skylten intill den till ytan största i landet och täcker ca 10 m²

Ristare: Visäte (S)

Foto © Christer Hamp 2018-09-21

Tillbaka till listan