U 338

Uppland: Granby, Orkesta socken


þurstin × uk × ragnfriR × þu (r)(i)stu × stin × þina × iftiR × (b)iur[n] × i krnbu
× bruþur × kalfs × anum × ua [at * uikmu--R × ku]þ ihlbi × [o]ns × ot × uk × salu × bitr × þan × on karþ[i] -il

Torsten och Ragnfrid de reste denna sten efter Björn i Granby, Kalvs broder. Honom dräpte Vigmund. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade.


Runstenen står rest vid kanten av grusvägen som går förbi Gustavslund. Uttrycket "bättre än han förtjänade" betyder inte att Björn har varit en ond människa, utan är en ödmjuk förhoppning om Guds nåd för en syndig människa. Kalv måste ha varit en betydande man i bygden eftersom han nämns särskilt i inskriften. Han förekommer också i inskriften på den stora runhällen i Granby (U 337), ca 500 m österut. Vid Söderby, omkring en km öster om Granby, har två runstenar (U 341 och U 342) rests efter honom.

Foto © Christer Hamp 2007-04-22

Tillbaka till listan