U 338

Uppland: Granby, Orkesta socken


U 338

Foto © Christer Hamp 2007-04-22

Tillbaka till listan  Ristningen