U 342

Uppland: Söderby, Orkesta socken


... ...-[i]n + þansi + iftiR + kalf × bur[u]... ...

... denna sten efter Kalv, broder ...


Fragmentet av runsten av granit står 50 m sydost om bostadshusen vid Söderby gård. Det har varit försvunnet, men återfanns 1975 (se Fornvännen 1976, s. 98).

Foto © Christer Hamp 2018-09-21

Tillbaka till listan