U 341

Uppland: Söderby, Orkesta socken


[ikiauoR li]t reis[a] × (s)(t)in × þens[a] × iftiR × kalf × fuþur × si[n × auk × aft]ir × i[ku-] + bru[þa] + sin × huk × iftiR × ragnui × mu sina × nu ilbi × kuþ × salu × þiRa × auk × kus × muþiR

Ingjald lät resa denna sten efter Kalv, sin fader, och efter Ragnvi, sin moder. Nu hjälpe Gud och Guds moder deras själ.


Runstenen av granit står mellan bostadshusen på Söderby gård

Foto © Christer Hamp 2007-04-22

Tillbaka till listan