U 347

Uppland: Näs, Frösunda socken


lefstein * lit kera * siR * til * sialu*botar * ok * sini kunu * ikirun * ok * sinum * sunum * iarntr * ok * nikulas * ok * luþin * broaR *

Livsten lät göra broarna till själabot för sig och sin hustu Ingerun och sina snöer Jorund och Niklas och Luden


Ristningen på en bergvägg finns 400 m öster om Näs gård, och syns på långt håll över åkrarna. Den är en parristning tillsammans med U 348, båda målade 2004.

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan