U 348

Uppland: Näs, Frösunda socken


an * ati bo * i þorsulmi * ok i rolstam * -kibliþ

Han ägde gård i Torsholma och skeppshjälp i Rolsta


Ristningen på en bergvägg finns 400 m öster om Näs gård, och syns på långt håll över åkrarna. Den är en parristning tillsammans med U 347, båda målade 2004.

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan