U 351

Uppland: Solsta, Frösunda socken


U 351

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan  Ristningen