U 351

Uppland: Solsta, Frösunda socken


Foto © Christer Hamp 2007-04-29