U 351

Uppland: Solsta, Frösunda socken


' ke(t)il ' lit ' reisa ' stein ' aftR ' faþur ' sin ' uistein ' auk ' uikr ' koþ hialbi ' ant hans ' bona sin '

Kättil lät resa stenen efter sin fader Visten, och Vigärd efter sin man. Gud hjälp hans ande.


Jordfast stenblock 50 m sydost om järnvägen, i skogsbacke.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan