U 352

Uppland: Vreta, Frösunda socken


× sihlauh × lit × stain[a r](i)ta × iftiR sihuiþ sun sin

Siglög lät resa stenen efter Sigvid, sin son


Runstenen står rest högt placerad på en villatomt omkring 50 m öster om vägen.

Ristare: Åsmund (L)

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan