U 354

Uppland: Lunda kyrka


kulauh * auk * hulma : litu : arisa : stain : þinsa : afti : suin : bruþur : sin : uafra : arfua kuþ : hialbi * ant h:ans : auk kus m...

Gudlög och Holma lät resa denna sten efter Sven, sin broder, Vavres arvinge. Gud och Guds moder hjälpe hans ande


Stenen står rest utanför kyrkogårdsmuren. Den togs ut ur kyrkans östra gavel 1942.

Foto © Christer Hamp 2010-08-22

Tillbaka till listan