U 392

Uppland: Klockbacken, Sigtuna


suin : lit rista : runar : þas-... ... ...-þr : hit : a[na]r : a[s]ur : þriþi : kermunr : ---rþi [:] -[u]ki : (þ)... ...r : uar þera muþ--

Sven lät rista dessa runor ... hette den andre, Assur den tredje, Germund den fjärde ... var deras moder


Ristningen finns på ett stort flyttblock innanför staketet till en villatomt, vänd mot den väg som under vikingatiden var utfartsväg norrut från staden mot den centrala upplandsbygden. Inskriftens övre del är helt utplånad och innebörden i texten är därför oklar. Den Sven som låtit hugga inskriften har sannolikt varit far till de fyra eller fem män som räknas upp.

Foto © Christer Hamp 2010-05-08

Tillbaka till listan