U 393

Uppland: Borgmästarvreten, Sigtuna


ufihr × lit × raisa + þina + stin × aftR × sestr + sinar + tuar × tura × auk ruþui

Ofeg lät resa denna sten efter sina två systrar, Tora och Rodvi


Stenen står intill Runstigen. Övre bilden visar norra sidan med runinskriften, undre bilden den rent ornamentala östra sidan.

Foto © Christer Hamp 2010-05-08

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan