U 410

Uppland: Norra Til, S:t Olovs socken


× s(t)ur(b)iarn * (l)[it * rais]a ' stai... ...ftiR [*] (s)[ik]st[a]in * faþur --- broþur hulmst...[n]s

Styrbjörn lät resa stenen efter Sigsten, sin fader, Holmstens broder


Runstenen står rest vid infartsvägen till villaområdet Tilängen och är en systersten till U411. Den står bara 20 meter väster om vägen och ingick i den rad av runstenar som markerade vandringsleden från Sigtuna och österut mot Märsta och Odensala samt vidare till Roslagen.

Ristare: Torfast (A)

Foto © Christer Hamp 2021-05-13

Tillbaka till listan