U 411

Uppland: Norra Til, S:t Olovs socken


× ilturi × lit × raisa × stin × eftiR × sukiR × faþur × sin × kuþ × hialbi * ant * ahns ×

Ilturi lät resa stenen efter Siggeir, sin fader. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står ganska otillgänglig mellan husen i villaområdet Tilängen. I dag är det cirka hundra meter ner till Garnsvikens vatten

Foto © Christer Hamp 2015-08-01

Tillbaka till listan