U 420

Uppland: Rosersberg, Norrsunda socken


...[- × raisa × stai]n × þin(a) × if[tiR ×] (b)iarn [× sun × sin *]

... resa denna sten efter Björn, sin son


Fragmentet av en runsten står i Rosersbergs park i backen mellan slottet och sjön

Foto © Christer Hamp 2006-07-01

Tillbaka till listan