U 421

Uppland: Rosersberg, Norrsunda socken


[kiti]lui [* l]it * ra[sa * stan * þina * e]ftR * ketil * faþur * sin * auk * kyriþ * eftR * bont(a) [* sin]

Kättilvi lät resa denna sten efyer Kättil,sin fader, och Gyrid efter sin man


Runstenen står 800 m väster om Rosersbergs slott, vid en gångstig 30 m från Rosersbergsviken

Foto © Christer Hamp 2020-05-26

Tillbaka till listan