U 438

Uppland: Ekilla, Husby-Ärlinghundra socken


rontr auk riki ' auk| |kuþrun ' þaiR bruþr ' litu r-isa stain þino ' abtiR ' bruno ' faþur sin ' kuþ hialbi hons| |salu

Trond och Rike och Gudrun, de bröderna lät resa denna sten efter Brune, sin fader. Gud hjälpe hans själ


Runstenen står rest på Steninge gods, 200 m sydväst om slottet och 50 m söder om Fersenska monumentet.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2007-07-14

Tillbaka till listan