U 440

Uppland: Odensala kyrka


[þo](r) * ok * siriþ * litu * kiara merki * eftiR * su=n sin * sihþor * kuþ * berhi * siulu * hans

Tord och Sigrid lät göra minnesmärket efter sin son Sigtor. Gud bärge hans själ.


Stenen är klamrad till östra väggen i tornkammaren

Foto © Christer Hamp 2017-08-09

Tillbaka till listan