U 445

Uppland: Bromsta, Odensala socken


× kylfinkr × lit × raisa stain at × nisbiarn × faþur si- - uk × kilauk at bonta sin

Gylfing lät resa stenen efter Nesbjörn, sin fader, och Gillög efter sin make


Stenen står 200 meter sydväst om mangårdsbyggnaden i södra kanten av en liten kulle i åkern söder om Bromsta gård. 17 meter åt väster står en tvillingsten, U444.

Foto © Christer Hamp 2007-06-10

Tillbaka till listan