U 444

Uppland: Bromsta, Odensala socken


× ulfr × auk × hirbiarn × [a]uk × nesbi[a]rn × auk × himinkr × litu ' r[esa × s](t)ain × at × borkulf × faþur × sin ×

Ulf och Herbjörn och Nesbjörn och Heming lät resa stenen efter Borgulf, sin fader


Stenen står 200 meter sydväst om mangårdsbyggnaden i södra kanten av en liten kulle i åkern söder om Bromsta gård. 17 meter åt öster står en tvillingsten, U445.

Foto © Christer Hamp 2007-06-10

Tillbaka till listan