U 45

Uppland: Törnby, Skå socken


sahsi * lit ' stain ' hakua ' ok * bro * kiara eft-- -...(r)þi ' moþor ' sina suain iak

Saxe lät hugga sten och göra bro efter ... sin moder. Sven högg


Stenblocket finns på en buskig åkerholme norr om vägen Skå - Stenhamra. Det finns en väg dit, så den är tillgänglig även under odlingssäsongen. Den står i en glänta tillsammans med andra stenar, med ristningen vänd åt väster, in mot snåren.

Foto © Christer Hamp 2011-04-03