U 46

Uppland: Lovö kyrka


hulmk[a]iR * auk * u... ...[ist]u * st[a]in ... aftiR * muþu- ...-nuk-... ...[i]l... ...u * siua

Holmger och ... reste sten ... efter moder ...


Stenen står på kyrkogården söder om kyrkan. Den låg länge utanför vapenhusets dörr, och ställdes 1935 på sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2003-07-16