U 472

Uppland: Skottsila, Knivsta socken


Stockholm den 9 maj 1916.
Herr Valfrid Johansson!
Då ni genom mig uppbar betalning för uppställandet av runstenen mot väggen till eder lägenhet Hagen, kommo vi överens att ni, när väderleken det tilläte, med cement skulle fastsätta det lösa stycket av stenen, som blott var liggande ovanpå det andra, när jag i höstas fotograferade ristningen. Nu synes det vara möjligt att utföra detta arbete, och jag beder eder därför verkställa detsamma och genom ett brevkort underrätta mig, när det är gjort, på det att jag själv eller genom annan må kunna granska, att det är som det skall vara.
Högaktningsfullt
Erik Brate


Brev från runforskaren Erik Brate (1857 - 1924) till dåvarande markägaren 1916.