U 48

Uppland: Lovö kyrka


* iluhi * li(t) (r)aisa * stain × eftiR × þikfast × sun × sin ... ...(u)lfastr ' at * broþur ' s...

Illuge lät resa stenen efter Tingfast, sin son ... -fast efter sin broder


Stenen står på kyrkogården söder om kyrkan. Den hittades 1932 i kyrkans grundmur.

Foto © Christer Hamp 2003-07-16