U 49

Uppland: Lovö kyrka


+ siR + hulmstain + ketilfastr + laþi a *

... Holmsten, Kättilfast ...


Stenen står på kyrkogården söder om kyrkan. U 49 och U 50 har legat som hörnstenar under kyrktornet. De upptäcktes 1935 och restes utanför kyrkan. Inskriften är svårtydd, och i Upplands runinskrifter lämnar man ett försök till tolkning av båda stenarna tillsammans, den som här ges under U 50. Inskriften skulle då börja mitt på U 49, fortsätta på U 50 och avslutas med början av inskriften på U 49. Kan verka långsökt, men runristaren var uppenbart mycket ovan.

Foto © Christer Hamp 2003-07-16