U 50

Uppland: Lovö kyrka


+ iuan * stretn + merki + ok + rahnuor + eftiri boanta +

Kättilfast lade märkena efter Johan streten och Ragnvor efter sin man Holmsten


Stenen står på kyrkogården norr om kyrkan. U 49 och U 50 har legat som hörnstenar under kyrktornet. De upptäcktes 1935 och restes utanför kyrkan. Inskriften är svårtydd, och i Upplands runinskrifter lämnar man ett försök till tolkning av båda stenarna tillsammans, den som ges här ovan. Inskriften skulle då börja mitt på U 49, fortsätta på U 50 och avslutas med början av inskriften på U 49. Kan verka långsökt, men runristaren var uppenbart mycket ovan.

Foto © Christer Hamp 2003-07-16