U 53

Uppland: Prästgatan - Kåkbrinken, Stockholm


þor--ain * auk * fraykun ' þau ...- * stain ' iftiR -... sun sin

Torsten och Frögunn [de lät] resa stenen efter ... sin son.


Den skadade runstenen sitter inmurad i grunden till det sydöstra huset i korsningen Prästgatan och Kåkbrinken i Gamla Stan. Det är stenens äldsta kända plats. Där satt den när den först blev beskriven på 1600-talet. Sannolikt har man inte fraktat stenen alltför långt, så den har troligen ursprungligen stått rest i närheten.

Foto © Christer Hamp 2002-10-13