U 56

Uppland: Glia, Bromma socken


× k[a]mal ak × þialfi × þiR × litu × risa × s(t)ain × þi(n)sa × ... faþur × sin × man| |nu(t)an × ialbin kuþ × sial an

Gammal och Tjälve de lät resa denna sten [efter ..] sin fader, en dugande man. Gud hjälpe hans själ


Stenen står söder om Bromma flygplats, 10 meter öster om Kvarnbackens östra arm, omkring 500 meter nordväst om korsningen Ulvsundavägen (279) - Kvarnbäcksvägen.

Foto © Christer Hamp 2003-07-06

Tillbaka till listan