U 65

Uppland: Spånga kyrka


betar * lit

Peter lät ...


Fragmentet är uppställt i vapenhuset. Tolkningen enligt Brate, som ville finna ett tidigt belägg för det med kristendomen inlånade namnet Peter.

Foto © Christer Hamp 2002-08-24