U 66

Uppland: Spånga kyrka


r + au

-


Fragmentet upphittades omkring 1920 mellan gamla kyrkogårdens mur och landsvägen. Det ligger nu i en monter i vapenhuset.

Foto © Christer Hamp 2002-08-24