U 68

Uppland: Spånga prästgård


reisa + st

... resa stenen ...


Fragmentet upphittades 1910 vid grävning i prästgårdens trädgård. Det ligger nu i en monter i vapenhuset.

Foto © Christer Hamp 2002-08-24