U 69

Uppland: Eggeby gård, Spånga socken


raknilfR × lit × kirua × bru × þasi × iftiR × anunt + sun + s[i](n) [× k]uþan × kuþ ---bi × ons × ant × uk × salu × bitr × þan × on krþi × til × munu × iki × mirki × miRi × uirþa × muþiR × karþi × i(f)tiR × sun × sin × ainika ×

Ragnälv lät göra denna bro efter Anund, sin gode son. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade. Större minnesvårdar ska inte vara till, moder gjorde den efter sin ende son


Eggeby gård ligger på Järvafältet mellan Tensta och Kista. Stenen står på fältet c:a 200 m öster om Eggeby gård, troligen stenens ursprungliga plats. Ett kors finns på baksidan av stenen. Uttrycket "bättre än han förtjänade" betyder inte att Anund hade varit en dålig man, det förekommer även på några andra runstenar och är bara en förstärkning av välsignelsen.

Foto © Christer Hamp 2006-07-22