U 85

Uppland: Lövsta, Järfälla socken


biorn : auk : fuluik : þaiR : litu : hakua : stain * ... sin

Björn och Fulluge de lät hugga stenen ... sin ...


Stenen står sedan 1988 vid Hässelby Villastads kyrka och Hässelby museum, Riddersviksvägen 116. Den hittades på Riddersviks marker på 1800-talet

Foto © Christer Hamp 2002-09-15