U 86

Uppland: Skylsta, Järfälla socken


× suain × lit × rista × runaR × eftiR × þorbiarn × bruþur × sin ×

Sven lät rista runorna efter Torbjörn, sin bror


Ristningen finns på en häll ute på Viksjö golfbana, c:a 400 m sydost om klubbhuset.

Foto © Christer Hamp 2007-03-14