U 89

Uppland: Skälby, Järfälla socken


* helka * ok * ulmfris * l--u * raisa * st-- * þi... ...- * ulfast * faþur ** sen

Helga och Holmfrid lät resa denna sten efter Holmfast, sin fader


Stenen står i korsningen Runstensvägen - Bautastensvägen (numera cykelvägar) c:a 100 m sydväst om Järfällavägen. Ett par meter till vänster står U 88

Foto © Christer Hamp 2007-03-14