U 88

Uppland: Skälby, Järfälla socken


s(b)ialbuþi : ok : uni : li(t)u : raistu : stain : at * (t)iþkuma : ikiþoru

Spjallbode och Une lät resa stenen efter Tidkume, Ingetoras (man)


Stenen står i korsningen Runstensvägen - Bautastensvägen (numera cykelvägar) c:a 100 m sydväst om Järfällavägen. Ett par meter till höger står U 89

Foto © Christer Hamp 2007-03-14