U 504

Uppland: Ubby, Närtuna socken


+ kitil×fastr × risti × stin + þina × iftiR × askut × faþur + sin × saR × uas × uistr × uk × ustr + kuþ ialbi × as × salu

Kättilfast reste denna sten efter Åsgöt, sin fader. Han var västan och östan. Gud hjälpe hans själ.


Runsten, 50 m söder om vägen Närtuna - Rimbo, 450 m öster om U 503, vid en liten bergknalle, knappt synlig från vägen. När Kättilfast i sin tur dog, reste hans söner U 503 efter honom.

Foto © Christer Hamp 2018-09-24

Tillbaka till listan