U 504

Uppland: Ubby, Närtuna socken


U 504

Foto © Christer Hamp 2018-09-24

Tillbaka till listan  Ristningen