U 507

Uppland: Broby, Kårsta socken


...ia-t-mlR

-


Fragmentet av runstenen återfanns 1939 vid Broby tegelbruk, och finns nu vid Kårsta kyrka till höger innanför grinden till kyrkogården, lutad mot muren. Inskriften ser ut att vara en futhark, ovanligt för en runsten.

Foto © Christer Hamp 2018-09-24

Tillbaka till listan