U 508

Uppland: Gillberga, Lövstalund, Kårsta socken


ikiluk × uk × afriþ × þaR × litu × risa × stin × þina + iftiR × -a--bi-rn faþur × sin × kuþan × uk × ragni × þu × biku × i × l----

Ingelög och Åfrid de lät resa denna sten efter ...björn, sin gode fader, och Ragne. De bodde i ...


Runstenen står rest i åkerkanten 200 m väster om vägen Kårsta – Malmby, 200 m norr om avtagsvägen till Gillberga. Den tillhör en tidig grupp uppländska runstenar utan ornamentik och med runorna i enkla slingor. Stenen målades 2004.

Foto © Christer Hamp 2007-03-31

Tillbaka till listan