U 509

Uppland: Norra Hall, Kårsta socken


alkautr × lit stain ' hakua iftiR þurk(a)rR faþurR sin × auk| |kitil × bruþurR sin

Algöt lät hugga stenen efter Torger, sin fader, och Kättil, sin broder


Ristat stenblock 300 m öster om väg 280, i åkerkanten några meter söder om vägen mot Kullängen. Målad 2004.

Foto © Christer Hamp 2007-03-31

Tillbaka till listan