U 514

Uppland: Rimbo kyrka


+ anuntr * lit * auk * kera * bro * auk * stain riti * eftiR * ketilfast * faþur * sin * ok * farulfr *

Anund lät också göra bron och resta stenen efter Kättilfast, sin fader, och Farulf [ lät också göra bron och resta stenen ]


Stenen står rest till höger om kyrkans ingång.

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan