U 515

Uppland: Rimbo kyrka


kuni lit + stain + rita + eftiR × alfkiR faþur + sen + kuþ hialbi ant hans

Gunne lät resa stenen till minne av Alfgeir, sin fader. Gud hjälpe hans ande


Stenen står utanför kyrkogårdsmuren nära ingången

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan