U 539

Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


tiarfR × uki × urika × uk ' uiki × uk × iukiR × uk × kiRialmR × þiR bryþr × aliR × litu × risa ×
stin þina × iftiR × suin × bruþur × sin × saR × uarþ × tuþr a × iut(l)ati × on skulti
fara × til × iklanþs × kuþ × ialbi × (o)ns × at uk salu × uk| ×| kus muþiR × betr × þan an karþi til

Djärv och Orökja och Vige och Joger och Gerhjälm, alla dessa bröder lät resa denna sten efter Sven, sin broder. Han blev död på Jylland. Han skulle fara till England. Gud och Guds moder hjälpe hans själ bättre än han förtjänade.


Stenen påträffades inmurad i kyrkan 1728. Sven har troligen deltagit i något vikingatåg till England. Formuleringen "han blev död" tyder på att han dog av sjukdom eller olycka.

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan