U 540

Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


airikr ' auk hokun ' auk inkuar aukk rahn[ilt]r ' þou h--... ... ...-R ' -na hon uarþ [tau]þ(r) [a] kriklati ' kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþi(R)

Erik och Håkon och Ingvar och Ragnhild, de ... Han blev död i Grekland. Gud och Guds moder hjälpe hans själ


De tre bröderna Erik, Håkon och Ingvar har också, tillsammans med en fjärde broder Anund, rest en sten som nu finns vid Rimbo kyrka (U 513). Den är rest till minne av en femte broder, Ragnar. Kanske var det Anund som dog i Gerkland.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan