U 547

Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


* ioan * li(t) ... ...(t) * þeira *

Johan lät ... deras


Det stora tunna sandstensstycket står utanför kyrkogårdsmuren söder om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan